Natuurbeheerplan Silsombos

Klant: Agentschap Natuur en Bos
Periode uitvoering: 2021-2022

Het Silsombos is een uitgestrekt valleigebied gelegen in de gemeenten Kortenberg en Kampenhout. Al eeuwenlang kenmerkt het Silsombos zich als een lappendeken van ecologisch erg hoogwaardige graslanden en bossen. In opdracht van het Agentschap Natuur en Bos stelde Landmax een natuurbeheerplan type 4 op voor een kerngebied van 110ha. Daarnaast werd een landschapsvisie ontwikkeld voor een ruimer globaal kader van circa 350ha.

Een participatief traject (met o.a. een enquête en infowandeling) droeg bij aan het bekomen van de vernoemde landschapsvisie en ondersteunde daarnaast ook de ontwikkeling van een visie op het recreatief gebruik. Finaal werd er een beheerplan en toegankelijkheidsregeling uitgewerkt.

Written by admin