januari 17, 2022 Natuurbeheerplan Geen reacties

Natuurbeheerplan type 4 Bossen aan de Kluis van Bolderberg

Het privaat domein van de Kluis op de Bolderberg is eigendom van Baron de Villenfagne de Vogelsanck en is historisch gebonden aan Kasteel Vogelsanck. De bossen aan de Kluis zullen deel uitmaken van het allereerste natuurbeheerplan type 4 opgemaakt door een private eigenaar en zo zal voor de eerste maal eigendommen van een private eigenaar het statuut van reservaat krijgen.

De bossen aan de Kluis van Bolderberg bestaan voornamelijk uit grove den en uit zomereik. Een kleiner deel rond de Kluis zelf zijn oude bossen van den, beuk en Amerikaanse eik. In de loop van het beheerplan zal er in dit zeer reliëfrijk gebied een omvorming voorzien worden van grove den naar droge heide.

In de toekomst is het de bedoeling om het natuurbeheerplan nog fel uit te breiden en zo ook open stukken en andere bostypes toe te voegen tot dit reservaat.

De zone wordt druk bewandeld door pelgrims die naar de Kluis trekken en door dagjestoeristen, een toegankelijkheidsregeling die met al deze elementen rekening hield, werd dan ook toegevoegd aan het natuurbeheerplan.

Het natuurreservaat werd plechtig ingehuldigd op 23 september 2021 door Mevrouw de Minister Zuhal Demir en de Heer Humberto Delgado Rosa.

Written by admin