natuurbeheerplan type 4 private eigenaar

Sinds de invoering van het natuurbeheerplan, komen ook private eigenaars in aanmerking voor de erkenning van een natuurreservaat. Landmax had de primeur om voor de allereerste keer in Vlaanderen dit natuurbeheerplantype te mogen opstellen voor een domein dat volledig in handen is van een private eigenaar.

Duurzaam beheer en continuïteit gewaarborgd

In de gemeente Heusden-Zolder heeft Landmax in een ecologisch zeer waardevol gebied een natuurbeheerplan type 4 opgesteld voor een private eigenaar. Dit type is sinds de nieuwe wetgeving rond beheerplanning eind 2017 gelijkgesteld met het statuut van “natuurreservaat” waardoor er een erfdienstbaarheid van algemeen nut wordt gevestigd op de percelen. Dit houdt concreet in dat de eigenaar zich engageert voor een duurzaam natuurbeheer op lange termijn en na afloop van een beheerplan telkens een nieuw type 4 zal indienen om de continuïteit in beheer te garanderen.

Het domein in kwestie ligt naast reeds bestaande natuurreservaten die in beheer zijn van terreinbeherende verenigingen en bezit dan ook een uitzonderlijk hoge potentie tot topnatuur. In de looptijd van dit beheerplan zullen de huidige monotone naaldbossen daarom worden omgevormd naar inheemse gevarieerde bossen of structuurrijke heide.

Gelegen in een beschermd landschap heeft Landmax in het uitgestippeld beheer uiteraard ook rekening gehouden met de landschappelijk waardevolle elementen en de potentie tot archeologische sites in het gebied.

In de nabije toekomst wenst de eigenaar ook aanpalende bos- en natuurpercelen aan te kopen om op termijn één groot uitgestrekt natuurreservaat te kunnen realiseren.

Written by admin