Dienst in de kijker: het onderhoudslogboek

Eigenaars van een landgoed dat beschermd is als erfgoed, kiezen er meer en meer voor een erfgoedbeheersplan op te stellen. Een erfgoedbeheersplan heeft verschillende voordelen voor de eigenaar en beheerder, zoals een heldere visie voor de toekomst van het erfgoed, een pragmatisch handboek voor het beheer en vrijstellingen voor toelatingsplichtige werken. Daarenboven creëert een beheersplan de mogelijkheid om premies aan te vragen voor éénmalige en terugkomende werken op de eigendom. In deze context willen we wijzen op de opportuniteit tot het opstellen van een onderhoudslogboek, dat toegang geeft tot een verhoging van 10% van de premies.

Conform de richtlijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed bestaat het onderhoudslogboek uit een handige registratiemethodiek van de beheerwerken, aangevuld met een geïllustreerd ‘Toestandsrapport’. Het onderhoudslogboek toont zo de continuïteit van maatregelen aan en maakt het tevens mogelijk het effect op te volgen. Bij voorkeur wordt het onderhoudslogboek opgesteld gelijktijdig aan het beheerplan, maar het is ook mogelijk om dit toe te voegen aan een reeds goedgekeurd beheersplan.

De aanplant van een nieuwe dreef wordt opgenomen in het onderhoudslogboek.

Written by admin