Ons Team

Jeroen Truyen
Zaakvoerder
Adviseur natuur en organisatie beheerwerken
+32 497/80 10 11
jeroen.truyen@landmax.be

 • Biowetenschapper
 • Bosbeheer is zijn tweede natuur met een brede kennis in aangrenzende domeinen. Bovendien heeft hij zicht op historische landschapsontwikkeling en de integratie van erfgoedwaarden binnen beheerplannen. Door zijn vlotte omgang brengt hij participatieve processen met overheid en private eigenaar steeds tot een goed einde.

Jan Kempeneers
Adviseur natuur
erkenningssecretariaat
+32 470/88 48 43
jan.kempeneers@landmax.be

 • Bioloog
 • Ervaren kracht die al je vragen beantwoordt over de erkenningsregeling voor bosexploitanten. Straalt de rust uit in ons team, is specialist in wildbeheer en werkt diverse projecten uit rond natuurbeheer en beleidsopdrachten.

Willem De Kesel
Adviseur 

+32 498/86 17 49
willem.de.kesel@landmax.be

 • Bio-ingenieur
 • Enthousiaste en gedreven natuurliefhebber met oog voor detail. Probeert steeds een balans te vinden tussen de wensen en mogelijkheden. Zet zich in om Landmax in het westen van het land op de kaart te zetten.
 

Corinne Deffontaine
Adviseur natuur en organisatie beheerwerken

+32 485/40 44 12
corinne.deffontaine@landmax.be

 • Bio-ingenieur
 • Positieve en tweetalige teamplayer die de Vlaamse bossen mooier maakt door projecten rond FSC-auditering, bosbeheerwerken en beheerplannen. Vertegenwoordigt tevens Landmax bij de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (Société Royale Forestière de Belgique).

Lynn Schepens
Assistent ecologie

+32 491/16 06 17
lynn.schepens@landmax.be

 • Bioloog
 • Ruimdenkende natuurliefhebster die actief op zoek gaat naar pragmatische oplossingen voor hedendaagse uitdagingen. Als ecologe biedt ze ondersteuning in een breed gamma aan projecten. Door haar grote drijfveer voor natuur en klimaat, brengt ze ook in haar vrije tijd vele dagen in de natuur door als natuurgids in spe.

Victor Van Gysel
Adviseur ecologisch groenbeheer

+32 492/14 33 34
victor.van.gysel@landmax.be

 • Biowetenschapper
 • Victor slaat de brug tussen theorie en praktijk door zijn brede kennis op vlak van beheerplanning, uitvoering en opvolging. Vanuit zijn passie voor natuur, milieu en landschap brengt Victor o.a. groenontwerpen en bermbeheerplannen steeds tot een goed einde.

Jotie De Meyer
Boomexpert

+32 499/94 99 81
jotie.de.meyer@landmax.be

 • Gecertificeerd boomverzorger (European Tree Worker)
 • Deelt graag zijn passie en kennis over het leven van bomen in relatie tot andere levende organismen. Een bijzondere interesse in houtig erfgoed. Zijn hart gaat sneller slaan bij het zien van veteraanbomen. Maximaal behoud van waardevolle bomen is dan ook topprioriteit voor hem.

Els Van Lier
Projectleider ruimtelijk-ecologische studies

+32 492/14 33 31
els.van.lier@landmax.be

 • Bio-ingenieur / Ruimtelijk planner
 • Gedreven teamplayer die graag nieuwe uitdagingen aangaat. In haar projecten heeft ze oog voor alle stakeholders en belanghebbenden en zet ze dan ook maximaal in op participatie op maat. Haar kennis en affiniteit met ruimtelijke ordening, geïntegreerd landschapsbeheer, wetgevend kader in het buitengebied, natuurwetgeving… maakt van Els een echte allrounder.

 

Jonas Lequeu
Assistent Ecologie

+32 492/14 33 32
jonas.lequeu@landmax.be

 • Bioloog
 • Wild- en bosbeheer zijn een passie voor deze enthousiaste bioloog. Versterkt Landmax in het westen van het land op vlak van beheerplanning, bosbeheerwerken en diverse ecologische projecten. Tijdens de uitwerking van de projecten zal hij steeds het ecologische aspect versmelten met het economische aspect op een duurzame manier.

Seppe Strybos
Ecologisch adviseur

+32 488/75 27 09
seppe.strybos@landmax.be

 • Bioloog
 • Enthousiaste (veld)ecoloog met een passie voor natuur, die gedreven op zoek gaat naar kansen voor ecologische meerwaarde. Met een combinatie van veld- en theoretische kennis draagt hij bij aan diverse projecten. Door zijn passie voor de natuur trekt hij er ook in zijn vrije tijd op uit, op zoek naar bijzondere planten en insecten.

Eline Sohier
Assistent Ecologie

+32 014 26 25 00
eline.sohier@landmax.be

 • Bioloog en ecoloog
 • Eline maakt van haar passie haar beroep. Ze spitst zich binnen het team vooral toe op allerhande ecologische projecten: van effectenbeoordelingen en BREEAM’s tot soorteninventarisaties en ecologische waarderingen. Ze durft de verscheidenheid aan biologische vraagstukken met een wetenschappelijk en kritisch inzicht te benaderen. Ook in haar vrije tijd haalt ze veel energie uit de natuur.

Maarten Decoene
Beheerplanner

+32 014 26 25 00
maarten.decoene@landmax.be

 • Groenmanager
 • Met zijn 10 jaar opgedane kennis in de opmaak van beheerplannen en de praktische opvolging en uitvoering ervan, is het begeleiden en adviseren van private eigenaars Maarten’s tweede natuur geworden. Hij heeft daarnaast een sterke voeling met de belangen en noden van landeigenaars. 

Jakob Derks
Ecologisch adviseur
+32 487/23 05 90
jakob.derks@landmax.be

 • Jakob focust zich voornamelijk op natuur- en erfgoedbeheerplannen. Zo kan hij zijn liefde voor bos en natuur enerzijds en architectuur en geschiedenis anderzijds perfect combineren. 
 • Naast de job bij Landmax werkt hij ook als doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit van Wageningen rond natuurgericht bosbeheer. 

Samuel Van de Walle
Consulent water- en boombeheer
+32 014 26 25 00
samuel.vandewalle@landmax.be

 • Als aquatisch ecoloog en expert integraal waterbeheer werkt Samuel aan alles wat een raakvlak met water heeft. Denk dus niet alleen aan vijvers, grachten of waterlopen, maar ook aan grondwaterbeheer of regenwatergebruik. Daarnaast heeft hij een achtergrond als boomverzorger en staat hij dus ook in voor o.a. boombeschermingsplannen of boomveiligheidsanalyses.