Ontsnipperingsstudie gladde slang

Klant: Agentschap Natuur en Bos
Periode uitvoering: 2019-2021

In deze opdracht van het Agentschap Natuur en Bos werd concrete invulling gegeven aan een van de maatregelen uit het soortenbeschermingsplan  (SBP)  voor  de  gladde  slang  (Coronella  austriaca). Meer bepaald werd in deze studie onderzocht wat het beste plan van aanpak is om verbindingen (corridors) te realiseren in versnipperd leefgebied. Daartoe werden twee corridors onderzocht:

  • De verbinding tussen het Nationaal Park Hoge Kempen en het Militair domein Schietveld van Houthalen-Helchteren;
  • De verbinding tussen Den Diel en de Lommelse heidegebieden.

Naast het nodige ecologische studiewerk werd er overleg georganiseerd met de verschillende eigenaars / beheerders om tot een akkoord te komen over het tracé van de corridor voor gladde slang. Finaal werd er een voorkeurstracé op perceelsniveau uitgewerkt, inclusief de nodige inrichtingsmaatregelen en een aanzet tot beheerplan. Begeleidend aan de uitwerking van de studie werden visualisaties in schetsontwerp gemaakt.

Written by admin