december 21, 2021 Geen categorie, Nieuws Geen reacties

Openbare ruimte in de lift

Het ene groenelement is het andere niet! Dat weten we bij Landmax maar al te goed. Als ecologisch studiebureau worden we steeds vaker ingeschakeld voor de vergroening van openbare ruimtes. Het is dan ook onze ambitie om samen met gemeente, overheden, projectontwikkelaars en groenprofessionals de transitie naar meer kwaliteitsvolle groene openbare ruimtes waar te maken.

Nieuw natuurinclusief park te Vilvoorde waar Landmax instaat voor de opmaak van een gepast groenbeheerplan.

We merken bij Landmax de toenemende vraag naar vergroening van de openbare ruimte. Hot topics omtrent deze vergroening zijn o.a. beleving, waterberging, CO2-captatie, temperatuurbuffering, verhogen van de biodiversiteit, fijnstof enz. Het optimaliseren, herdenken of herontwikkelen  van groenelementen in openbare ruimte vereist zicht op de verschillende factoren, functies en waarden die eigen zijn aan het openbaar karakter. Vergroening van de openbare ruimte begint bij een natuurinclusief en klimaatbestendig ontwerp en daarnaast een duurzaam behoud van bestaande waardevolle groenelementen. Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken en ecologische winst te boeken ondersteunen wij met veel plezier gemeente, overheden, projectontwikkelaars en groenprofessionals met onze kennis van zaken. We hebben ons de afgelopen jaren dan ook gespecialiseerd in het opmaken van beplantingsplannen, beheerplannen en beschermingsplannen om de transitie naar meer kwaliteitsvolle groene openbare ruimtes waar te kunnen maken.

Bescherming van eeuwenoude knotlinde op dorpsplein Massemen door extra groeiruimte te voorzien.
Written by admin