Naast beheersubsidies zijn er ook nog projectsubsidies voor éénmalige inrichtingen van terreinen. Het subsidiebedrag wordt hierbij project per project bepaald. Aan volgende voorwaarden dient voldaan te worden:

 1. De aanvrager beschikt minstens over een goedgekeurde verkenningsnota op het ogenblik van de aanvraag van de projectsubsidie voor een natuurbeheerplan dat voldoet aan de voorwaarden voor het beheer van een terrein van type twee, drie of vier of de aanvrager verbindt er zich toe om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee jaar na de toekenning van de subsidie voor het terrein waarop het project wordt uitgevoerd, een aanvraag tot goedkeuring van een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 in te dienen bij ANB;
 2. Het project wordt niet door de aanvrager zelf uitgevoerd;
 3. Het project is nog niet gestart op het ogenblik van de goedkeuring van de projectsubsidie;
 4. Er worden geen andere investeringssubsidies met toepassing van het subsidiebesluit gevraagd;
 5. Het project hoeft niet uitgevoerd te worden op basis van wettelijke verplichtingen en is niet in strijd met de geldende wetgeving;
 6. Het project krijgt een gunstige beoordeling van ANB;
 7. De aanvrager onderschrijft volgende verbintenisvoorwaarden:
  • De aanvrager verbindt er zich toe zo snel mogelijk en uiterlijk binnen drie jaar na de toekenning van de subsidie een aanvraag tot goedkeuring van een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 in te dienen bij ANB;
  • Het project te starten uiterlijk in het jaar na het jaar waarin de subsidie wordt toegekend. Het project wordt drie jaar na de toekenning van de subsidie beëindigd;
  • Toepassing van de wet op overheidsopdrachten;
  • Het project wordt uitgevoerd conform het goedgekeurde projectvoorstel.

 

Om subsidiabel te zijn bedragen de totale en aangetoond kosten van de werken ten minste € 3 000, incl. BTW. De reguliere projectsubsidie bedraagt:

 • 50% van het bedrag bij een natuurbeheerplan type 2;
 • 80% van het bedrag bij een natuurbeheerplan type 3;
 • 90% van het bedrag bij een natuurbeheerplan type 4;

 

Meer weten over de implicaties van de nieuwe vereenvoudigde wetgeving rond het Natuur- en Bosbeleid in Vlaanderen? Ontdek het hier.

Advies nodig? Bel ons op +32 14 26 25 00 of stel hier je vraag. We helpen je graag verder.