februari 3, 2020 Nieuws Geen reacties

Record aantal bomen geïnventariseerd

5674, dat is het aantal bomen dat in de loop van 2019 individueel geïnventariseerd werd door een medewerker van Landmax! 

Met voldoening stellen we vast hoe boomgericht beheer meer en meer een prominente plaats krijgt in onze werking. In bosbestanden zou dit de zaken misschien overbodig complex maken, maar in parken, langs wegen en gebouwen kunnen we deze maatregel alleen maar aanbevelen. 

Concreet slagen we erin om op relatief korte tijd, circa 4 minuten per boom, een betrouwbare beoordeling te maken van vitaliteit, veiligheidsrisico’s en standplaatsfactoren. Daarnaast beschrijven we ook steeds de landschappelijke en ecologische waarde van elke boom. Per boom lezen we de locatie in zodat we naderhand een output kunnen genereren die zowel op kaart als in tabelvorm een mooi overzicht biedt van het bomenbestand. Daarbij krijg je een boomtechnisch advies dat richtlijnen biedt met betrekking tot noodzakelijke werken. Het laat de eigenaar toe structurele werken uit te voeren die de duurzaamheid van het bomenbestand én de portefeuille ten goede komen.

Written by admin