Serskamp 02

Bosbeheerplan Serskamp

Klant: Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw
Onderwerp: Inventarisatie, opstellen visie en maatregelen
Aantal personen: 2
Duur: 15 maanden
Budget: tussen € 10.000 en € 50.000
Expertise: vegetatiekennis, ecologie, natuur- en bosbeheerplanning

Korte beschrijving:

Opmaak van een bosbeheerplan: 100 ha, 8 eigenaars. Dit plan stippelt uit waar we met het beheer van het bos naartoe willen aan de hand van ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke doelstellingen. En dit voor een termijn van 20 jaar.

Het bosbeheerplan somt alle werkzaamheden en handelingen op die nodig zijn om die beheerdoelstellingen zo efficiënt mogelijk te realiseren. Voor alle werkzaamheden die in een goedgekeurd beheerplan zijn opgesomd, is geen aparte vergunning meer nodig.

Ook maakte Landmax een inventaris van het gebied: bespreking van de bestaande toestand (situering, algemene beschrijving).

Welke meerwaarde geeft Landmax aan jouw natuurproject?

Ontdek onze diensten.

Written by admin