Landschapsbeheerplan Speelbos Engels kamp Geel

SpeelbosGeel 02

Klant: Stad Geel
Onderwerp: Ruimtelijke inrichting, opmaak uitvoeringsplannen, opmaak bestek, opmaak bouwvergunningsdossier, opvolging werken.
Aantal personen: 3
Duur: 1 jaar
Jaar: 2015
Budget: tussen € 100.000 en € 250.000
Expertise: Landschapsontwikkeling, ruimtelijke inrichting, projectmanagement, ecologische kennis, expertise natuurbeheer.

Korte beschrijving:

Inrichting van een speelbos (6,4 ha) waarin behoud van waardevolle elementen en intensief gebruik van het bos gecombineerd worden. Aan de ene kant moeten het heidelandschap, het militaire verleden en de habitat van de rode bosmier bewaard blijven. Anderzijds moet het speelbos de kans geven aan kinderen om vrij te spelen in het hele gebied. En moet het toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Een evenwichtige balans tussen ecologische, recreatieve, educatieve en maatschappelijke functies moet leiden tot een hoge belevingswaarde en een aantrekkelijk gevarieerd inrichtingsplan.

Welke meerwaarde geeft Landmax aan jouw natuurproject?

Ontdek onze diensten.

Written by admin