Tabel 6: Subsidiebedragen voor de opmaak van een natuurbeheerplan.

nr.

Parameter

Eenheid

Bedrag (cumulatief voor parameter 2 en 3)

1

oppervlakte van terrein waar NBP betrekking op heeft

ha

€ 100/ha

2

oppervlakte natuurstreefbeelden

ha

€ 100/ha

3

eigenaars

3 tot 5

€ 25/ha

5 tot 10

€ 50/ha

>10

€ 75/ha