Voorjaarsstormen beukten flink in op onze bomen

Dit voorjaar heeft het hard gewaaid en gestormd. Boomverzorgers hadden de handen vol met het ruimen van gevallen en geknakte bomen. Storm Corrie, Dudley, Eunice en Franklin beukten flink in op het bomenbestand met heel wat stormschade tot gevolg. 

Maar het zou verkeerd zijn om nu te stellen dat bomen gevaarlijk zijn en bijgevolg alle bomen die een beetje schuin staan te kappen. Maar nu denken dat alle bomen die de afgelopen stormen overleefd hebben je als veilig kan beschouwen, is al even ridicuul.  

Kan je stormschade voorkomen?

De vraag is niet of we schade kunnen voorkomen maar wel hoe we op een systematische manier kunnen omgaan met risico’s die bomen met zich meebrengen. Want bomen brengen risico’s met zich mee en al zeker in een verstedelijkte omgeving. Het antwoord op die vraag is het acroniem VTA.

Visual tree assessment, kortweg VTA, is een door de Duitste hoogleraar Claus Mattheck in 1947 ontwikkelde methode om bomen te onderzoeken op eventuele gebreken die kunnen leiden tot breuk of windworp. Aan de hand van een visuele inspectie van de boom kunnen (interne) gebreken aan het licht komen die ertoe leiden dat maatregelen dienen genomen te worden. Maatregelen kunnen zeer uiteenlopend zijn en zijn zeer afhankelijk van het gevaar in combinatie met de omgeving. Een boom in het midden van een grootstad vraagt wellicht andere maatregelen dan diezelfde boom op een verlaten landwegel.

Bij wie kan ik terecht?

Zowel de boom als de omgeving worden dus in rekening genomen bij een visuele boomveiligheidscontrole. Bomen controleren op breukgevoeligheid en stabiliteit is dan ook werk voor specialisten. Om zeker te zijn dat je beroep doet op een vakbekwaam boomveiligheidsinspecteur vraag je best na of deze beschikt over een certificaat European Tree Worker (ETW) of European Tree Technician (ETT).

Bij Landmax hebben we de nodige ervaring en expertise in huis om je verder te helpen met al je bomenvragen. 

Written by admin