De dunningsmeter is een metalen plaatje met een uitsparing van 1 cm en een kabeltje van 0,5 m. Met de meter kan je het grondvlak van een bos op een eenvoudige manier bepalen.

Hoe werkt de dunningsmeter precies?

  1. Hou het touwtje aan je oog en het plaatje op exact 0,5 m van je oog.
  2. Kijk naar alle bomen binnen je gezichtsveld en bepaal of ze breder of smaller zijn dan de uitsparing van het metalen plaatje.
  3. Tel enkel de bomen die breder zijn dan de uitsparing.
  4. Draai 360° rond en bekijk elke boom.
  5. Elke getelde boom telt voor 1 m²/ha.

 

Het grondvlak van het bos is de som van alle stamdoorsnedes op 1 ha op 1,5 m hoogte (borsthoogte). Concreet: als je alle bomen op 1 ha bos zou afzagen op een hoogte van 1,5 m en je telt de oppervlakte van alle stronken, dan is deze oppervlakte gelijk aan het grondvlak.

Grondvlak geeft indicatie van aanwezige volume

Het grondvlak (m²/ha) is een maatgetal voor de dichtheid van het bos. Het geeft je een idee van het volume en van hoe dicht het bos is. Op basis daarvan kan je voor verschillende boomsoorten en standplaatsen indicaties geven.

Een praktisch voorbeeld:

Een Kempens dennenbos heeft in het ideale geval een grondvlak tussen 21 en 23 m². Met dit grondvlak is er voldoende licht om de struiklaag te laten ontwikkelen en de aanwezige bomen maximaal te laten groeien.

Als we een grondvlak meten van 26 moet er dus 20% van de stammen gekapt worden. Het volume dat gekapt zal worden is:

5 m² grondvlak x 22 m hoogte x 0,65 correctiefactor grove den = 71,5 m³ hout te kappen per hectare bos.

Vragen over het grondvlak van je bos of de dunningsmeter?

Bel ons op +32 14 26 25 00 of stel hier je vraag. Landmax helpt je graag verder.