Jaarlijks in te dienen documenten

Zodra u erkend wordt, ontvangt u en desgevallend uw erkend personeel een erkenningspasje dat geldig is voor een kalenderjaar. Dit pasje dient men steeds bij de hand te hebben wanneer men bosexploitatiewerkzaamheden uitvoert in openbare bossen.

Voor het verkrijgen van het pasje voor het volgende kalenderjaar, vraagt het erkenningscomité om volgende documenten in te dienen bij het erkenningssecretariaat vanaf september van het voorafgaande jaar:

  1. Recent attest van aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen, met vermelding dat de sociale bijdragen vereffend zijn;
  2. Recent attest van BA-uitbating met vermelding dat ‘bosexploitatie’ tot de verzekerde activiteiten behoort (in geval van aan-en verkoop van hout, dient ook deze activiteit gedekt te zijn);
  3. Attest dat u het afgelopen jaar een erkende permanente vorming voor bosexploitanten heeft gevolgd (zie lijst opleidingen).

Indien u personeel heeft:

  1. RSZ-attest van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal met vermelding dat de bijdragen vereffend zijn;
  2. Recente personeelslijst (Dimona lijst) waaruit blijkt dat de personeelsleden die u opgeeft voor het uitvoeren van de bosexploitatiewerken bij u in dienstverband ingeschreven zijn;
  3. Recent attest van arbeidsongevallenverzekering;
  4. Attesten voor uw erkend personeel dat zij het afgelopen jaar een erkende permanente vorming voor bosexploitanten hebben gevolgd.
 

Meer Info?

Heb je vragen over deze erkenningsregeling of specifiek rond het aanvraagdossier, dan kan je steeds terecht bij het Erkenningssecretariaat. Stel je vraag hier.