Bosbouwtechnische opleidingen

In de Vlaamse openbare bossen wordt jaarlijks meer dan 230.000m³ hout gekocht en geëxploiteerd. Om de toekomst van onze openbare bossen niet in het gedrang te brengen moet die houtkap vakkundig en verantwoord gebeuren.

De erkenningsregeling geldt zowel voor kopers als voor exploitanten en hun personeel en werd opgesteld in overleg met de houtexploitatiesector en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Omdat de erkenning een kwaliteitsgarantie wil bieden bij het uitvoeren van bosexploitaties, moeten houtkopers en houtexploitanten uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Aan de hand van een aantal vragen trachten we u als houtkoper of houtexploitant een beter inzicht te geven in de erkenningsregeling.

DEEL l Algemene informatie

 • Waarom een erkenningsregeling?
 • Voor wie is de erkenningsregeling verplicht?
 • Wat houdt een erkenning in?
 • Hoe vraag je als koper of exploitant een erkenning aan?
 • Welke vormingen moet je volgen?

 

DEEL ll Bosbouw-technische opleiding

 • Wie moet een bosbouw-technische opleiding (Bobo) volgen?
 • Waaruit bestaat deze bosbouw-technische opleiding?
 • Hoe kan je vrijgesteld worden van de bosbouw-technische opleiding?
 • Inhoud van de onderdelen van de bosbouw-technische opleiding?
 • Zijn er financiële steunmaatregelen wanneer je een bosbouw-technische opleiding volgt?

 

DEEL lll Permanente Vorming

 • Wie moet permanente vorming volgen?
 • Wie richt deze permanente vormingen in en hoe inschrijven?
 • Welke permanente vormingen zijn erkend?

 

Meer Info?

Heb je vragen over deze erkenningsregeling of specifiek rond het aanvraagdossier, dan kan je steeds terecht bij het Erkenningssecretariaat. Stel je vraag hier.