Bosbouw-technische opleiding

Wie moet een bosbouw-technische opleiding (Bobo) volgen?
Alle werknemers en bedrijfsleiders die zich willen laten erkennen als bosexploitant in Vlaamse openbare bossen engageren zich via de aanvraag tot erkenning om binnen het jaar na erkenning een bosbouwkundige basisopleiding te volgen, om hun erkenning te behouden.

Bedrijfsleiders die zich enkel willen laten erkennen als koper, dienen deze opleiding niet te volgen.

Waaruit bestaat deze bosbouw-technische opleiding?
Sinds januari 2015 omvat deze bosbouw-technische opleiding een 60 uur opleiding bestaande uit 36 uur theorie en 24 uur praktijk.

THEORIE:

 • Boomsoorten herkennen in zomer- en wintertoestand (1 dag)
 • EHBO hulpverlening bij geïsoleerde arbeid (1 dag)
 • Materialen-krachten-smeermiddelen-brandstoffen (1 dag)
 • Spelregels en aansprakelijkheid in de bosexploitatie (1 dag)
 • Bosbeheertechnieken (2 dagen)

PRAKTIJK:

 • Deelname aan cursus ECS1 (kettingzaagonderhoud en doorkorttechnieken – 2 dagen)
 • Deelname aan cursus ECS2 (basisvelling van bomen dunner dan de lengte van het zaagblad – 2 dagen)

Deze Bobo opleiding wordt net zoals de permanente vorming georganiseerd door de erkende vormingscentra in Vlaanderen en Wallonië.

Praktijk modules (ECS1 en ECS2) wordt door verschillende erkende vormingscentra meerdere malen per jaar ingericht.

De theoretische modules worden slechts éénmaal per jaar ingericht (april-mei) en de juiste data kan u vernemen door contact op te nemen met het Erkenningssecretariaat.

Na het volgen van deze bosbouw-technische opleiding krijg je van de organiserende vormingscentra een persoonlijk bewijs van deelname. Een kopie van dit deelnamebewijs bezorg je aan het Erkenningssecretariaat.

Hoe kan je vrijgesteld worden van de bosbouw-technische opleiding?

 • Vrijstelling van praktijk verkrijg je mits het voorleggen van een bewijs van slagen in een ECC1 en ECC2 examen. Noteer dat deze examens internationaal erkend zijn (http:/www.europeanchainsaw.eu ).
 • Vrijstelling van de theoretische onderdelen kan je bekomen door je vakkennis te bewijzen. Dit doe je door deel te nemen aan schriftelijke multiple choice testen welke door het Erkenningssecretariaat tweemaal per jaar (februari en oktober) worden ingericht. Behaal je minstens 60% op een onderdeel van de theorie dan ben je vrijgesteld voor het volgen van dit onderdeel. Behaal je geen 60% dan ben je alsnog verplicht om dit theoretisch onderdeel van de bosbouw-technische opleiding te volgen. Informatie over wanneer en op welke locatie deze examens worden ingericht kan je steeds bekomen bij het Erkenningssecretariaat. Deze testen nemen slechts een halve dag in beslag.
 • Noteer dat je tijdens het jaar waarin je één of meerdere onderdelen van de bosbouw-technische opleiding volgt, of slaagt voor een ECC1 of ECC2 examen, je geen verdere permanente opleiding dient te volgen.
 • Werknemers welke in het verleden reeds erkend waren en volledig in orde waren met hun bosbouw-technische opleiding, kunnen hun beroepsloopbaan gedurende één of meerdere jaren onderbreken. Bij hervatting van hun beroepsloopbaan dienen zij niet opnieuw een bosbouw-technische opleiding te volgen.
 • Werknemers die diploma KTA-Horteco 7e specialisatiejaar Bosbouw (diploma’s uitgereikt na januari 2015) kunnen voorleggen, hoeven geen bosbouw-technische opleiding meer te volgen.

Inhoud van de onderdelen van de bosbouw-technische opleiding?
THEORIE:

PRAKTIJK:

Cursusboeken die gebruikt kunnen worden ter voorbereiding van de testen voor vrijstelling:

Zijn er financiële steunmaatregelen wanneer je een bosbouw-technische opleiding volgt?
Sinds januari 2015 is de volledige bosbouw-technische opleiding (theorie en praktijk) als pakket erkend onder het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof.

Meer informatie hierover kan u bekomen door contact op te nemen met:

Woodwize vzw
Hof ter Vleest dreef 3
1070 Brussel
02 558 15 51
info@woodwize.be
www.woodwize.be

Meer Info?

Algemene info over erkenningsregeling? Klik hier.

Vragen over Permanent Vorming? Klik hier.

Je kan met je vragen ook steeds terecht bij het Erkenningssecretariaat. Stel je vraag hier.