Meer bos in Vlaanderen: 4.000 ha tegen 2024

De ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2030 10.000 ha bos bij te creëren, krijgt verder vorm. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt 122 miljoen euro vrij om tegen 2024 4.000 ha bos aan te planten. Om dit te realiseren doet de minister ook beroep op private eigenaren, welke samen met de natuurverenigingen, bosgroepen en regionale landschappen zouden instaan voor het bebossen van 2.000 ha. Om private eigenaren te ondersteunen zal ingezet worden op o.a. efficiëntere subsidiemechanismen. Met sterke interesse volgt Landmax nauwgezet de verdere ontwikkelingen. Zo kunnen we tegen volgend plantseizoen al inpikken op deze opportuniteit.

 

 

Heeft u vragen over bebossing, subsidieregeling en kosten of wenst u uw terrein te bebossen? Neem dan contact op met Jeroen Truyen, onze adviseur bosbeheer.

Een akker werd in gereedheid gebracht voor bebossing. Het raster zal de aanplant beschermen tegen vraat van reewild.

Written by admin