Nationale bomendag Op 19 oktober was het Nationale Bomendag. Op deze 5de editie werd er extra veel aandacht besteed aan het veranderende klimaat en de impact ervan op bomen. Onze bomenexpert Jotie was ook op post en licht in onderstaande video zijn bevindingen verder toe.

Read more

Hoogstamboomgaarden Ecologische studie, beleidsstudie   Klant: Agentschap Onroerend ErfgoedPeriode uitvoering: 2021-2022 Hoogstamboomgaarden zijn het schoolvoorbeeld van een wisselwerking tussen mens en natuur. Hierdoor is er voor hoogstamboomgaarden een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen en verwachtingen. Omdat dit landschap sterk onder druk staat werd in 2016 gestart met een …

Read more

GEN-spoor Ecologische studie, landschappelijk ontwerp   Klant: TucrailPeriode uitvoering: 2022 In opdracht van Tucrail voerde Landmax een studie uit naar de ecologische en landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het GEN-spoor L124 en de realisatie van de fietssnelweg F207 parallel  hieraan.  Via  ontwerpend  onderzoek  gingen we na wat de mogelijkheden zijn om de barrièrewerking van …

Read more

Natuurbeheerplannen voor particuliere klanten Om als private eigenaar van bos- of natuurgebied uw terrein goed te kunnen opvolgen, is een natuurbeheerplan onmisbaar. Landmax stelt voor particuliere klanten natuurbeheerplannen op van 2 tot 400 ha. In een natuurbeheerplan worden de actuele en potentiële natuurwaarden van het groengebied in kaart gebracht. Er wordt hierbij telkens gestreefd naar …

Read more

Groeiplaatsverbetering knotlinde Massemen Boombescherming Klant: Gemeente Wetteren (met steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed)Periode uitvoering: 2020 Op het Dorpsplein in Massemen, Wetteren, staat een eeuwenoude knotlinde die sinds 2001 als beschermd monument is aangeduid. De knotlinde is een 450-jaar oude reus met een diameter van maar liefst 7,19 m. In 2016 kreeg de boom de …

Read more

Bermbeheerplan Brugge Klant: Agentschap Wegen en VerkeerPeriode uitvoering: 2023 In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde Landmax een bermbeheerplan op voor het district Brugge. Met dit bermbeheerplan wordt gestreefd naar bloemrijke bermen met een hoge ecologische waarde en grotere biodiversiteit op de snel- en gewestwegen. Tegelijkertijd dient de verkeersveiligheid gegarandeerd te blijven …

Read more

Natuurbeheerplan Silsombos Klant: Agentschap Natuur en Bos Periode uitvoering: 2021-2022 Het Silsombos is een uitgestrekt valleigebied gelegen in de gemeenten Kortenberg en Kampenhout. Al eeuwenlang kenmerkt het Silsombos zich als een lappendeken van ecologisch erg hoogwaardige graslanden en bossen. In opdracht van het Agentschap Natuur en Bos stelde Landmax een natuurbeheerplan type 4 op voor …

Read more

Fort van Liezele en de vallei van de Molenbeek Geïntegreerd beheerplan en aanzet landinrichtingsplan Klant: Gemeente Puurs Periode uitvoering: 2018-2020 In opdracht van de gemeente Puurs werd een geïntegreerd beheersplan opgemaakt voor het onderzoeksgebied ‘Fort van Liezele en de vallei van de Molenbeek’. Het valleigebied kenmerkt zich als een historisch landbouwlandschap dat nog steeds voor …

Read more

Ecologische inpassing Kolenspoor Klant: Provinciaal Natuurcentrum Limburg Periode uitvoering: 2021-2022 Het Kolenspoor vormde ooit de ruggengraat van de mijnindustrie. De 70 km lange spoorverbinding loopt als een rode draad door Midden-Limburg en verbindt Leopoldsburg met Maaseik. Het traject van het Kolenspoor is geselecteerd als fietssnelweg F75 maar is momenteel slechts gedeeltelijk befietsbaar. Het Kolenspoor verbindt …

Read more

Ontsnipperingsstudie gladde slang Klant: Agentschap Natuur en Bos Periode uitvoering: 2019-2021 In deze opdracht van het Agentschap Natuur en Bos werd concrete invulling gegeven aan een van de maatregelen uit het soortenbeschermingsplan  (SBP)  voor  de  gladde  slang  (Coronella  austriaca). Meer bepaald werd in deze studie onderzocht wat het beste plan van aanpak is om verbindingen …

Read more
Page 1 of 9 12345...Last page