PASSende beoordeling en verscherpte natuurtoets Vergunningsplichtige projecten in de buurt van de beschermde natuurgebieden (Natura-2000 en VEN-gebieden) kunnen niet vergund worden wanneer zij een significant negatief effect hebben op Natura-2000 gebieden of onvermijdbare en onherstelbare schade berokkenen aan VEN-gebieden. Maar hoe gaat u dit na? En kan uw project alsnog vergund worden? Detailonderzoek om impact …

Read more

natuurbeheerplan type 4 private eigenaar Sinds de invoering van het natuurbeheerplan, komen ook private eigenaars in aanmerking voor de erkenning van een natuurreservaat. Landmax had de primeur om voor de allereerste keer in Vlaanderen dit natuurbeheerplantype te mogen opstellen voor een domein dat volledig in handen is van een private eigenaar. Duurzaam beheer en continuïteit …

Read more

groenbeheerplannen voor kanalen Vorige jaar maakte Landmax in opdracht van de Vlaamse Waterweg reeds groenbeheerplannen op voor de kanalen van regio oost, waaronder het Albertkanaal. Afgelopen jaar waren de kanalen van regio centraal aan de beurt, waaronder het Zeekanaal, Netekanaal, kanaal Leuven-Dijle, kanaal naar Charleroi en de Boven-Zenne, samen goed voor meer dan 200 km …

Read more

AANPLANTINGEN op grote schaal van klimaatbestendige bossen De impact van de veranderende klimaatomstandigheden is in de laatste jaren ook in onze Vlaamse bossen onmiskenbaar duidelijk geworden. Vele Fijnsparbestanden werden aangetast door de bastkever letterzetter en er zat niets anders op dan over te gaan tot volledige eindkap. In de voorbije wintermaanden werden hiervan 24 hectare …

Read more

LANDMAx vindt twee exemplaren van de zeldzaamste inheemse boomsoort in vlaanderen Tijdens terreinwerk in Kontich en Ingelmunster viel ons oog op 2 knoestige bomen in de wegberm. Al snel hadden we het idee dat het om Zwarte populier ging, de zeldzaamste inheemse boomsoort van Vlaanderen. Het leek ons nuttig om deze waarnemingen door te geven …

Read more

Hoge prijzen op Vlaamse rondhoutveiling Landmax nam deel aan de derde editie van de Vlaamse rondhoutveiling en bekwam opnieuw zeer hoge prijzen. Hiermee helpen we de eigenaars om het beheer van hun eigendom  gemotiveerd verder te zetten. Sinds 2019 biedt Landmax boomstammen van privé eigenaars aan op de jaarlijkse Vlaamse Rondhoutveiling. Dit jaar betrof het …

Read more

Bedrijfsbossen winnen volop aan populariteit Forest Fwd, de jongste telg van United Experts, maakt het bedrijven en lokale overheden makkelijk om eigen bedrijfsbossen te verwerven. En daar is nood aan, niet in het minst om aan de ambities van de Vlaamse overheid te voldoen. Het systeem dat werd opgezet om bedrijfsbossen te “verhuren”, creëert een …

Read more

Tijdelijke natuur ‘Ecowijk Gantoise’ deel sogent In opdracht van sogent staat Landmax in voor het tijdelijke beheer van de braakliggende site. Het uitvoeren van beheerwerken, het betrekken van de buurt en het mee coördineren van nieuwe tijdelijke initiatieven op de site behoren tot ons takenpakket. Situering en vergunning tijdelijke natuur Op de braakliggende site van …

Read more

Eeuwenoude knotlinde krijgt meer groeiruimte Op het Dorpsplein in Massemen, Wetteren, krijgt de eeuwenoude knotlinde extra groeiruimte. Sinds 2001 is de linde aangeduid als beschermd monument en in 2016 kreeg ze de titel ‘Boom van het jaar’.   Vandaag wordt in opdracht van Landmax, een deel van het dorpsplein uitgegraven om zogenaamde boomkratten te installeren. Deze boomkratten, …

Read more

Dienst in de kijker: het onderhoudslogboek Eigenaars van een landgoed dat beschermd is als erfgoed, kiezen er meer en meer voor een erfgoedbeheersplan op te stellen. Een erfgoedbeheersplan heeft verschillende voordelen voor de eigenaar en beheerder, zoals een heldere visie voor de toekomst van het erfgoed, een pragmatisch handboek voor het beheer en vrijstellingen voor …

Read more
Page 2 of 5 12345