Hoe is het met de dorpslinde in Massemen? Eén jaar geleden startte Landmax de werken op voor de groeiplaatsvergroting aan de monumentale dorpslinde in Massemen. We zorgden voor een vergroting van de doorwortelbare zone onder het dorpsplein van 40m³ en plaatsten een taksteun voor de uitzakkende tak. Onze experten gingen in oktober 2021 even kijken …

Read more
dennenprachtkever

aantasting den door dennenprachtkever De gevolgen van de droogte van de laatste jaren op onze Vlaamse bossen laten zich meer en meer voelen. Terwijl jonge bomen en zaailingen vooral afsterven door watertekort omwille van de nog beperkte en oppervlakkige beworteling, zien we dat oudere bomen meer druk ervaren door zwakteparasieten die de door de droogte …

Read more
natuur en gezondheid

Natuur en gezondheid Wandelen in de natuur zou goed zijn voor onze mentale en fysieke gezondheid, zo staat dat in de wetenschappelijke literatuur. Groen brengt mensen in contact met elkaar en het zet ons aan tot een actieve levensstijl. Stadsbomen dragen ook bij aan een betere luchtkwaliteit en een aangenamer microklimaat. Anderzijds is de natuur …

Read more
ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer Het Vlaamse landschap is de afgelopen honderd jaar enorm veranderd. De toenemende verstedelijking, ons uitgebreide netwerk aan infrastructuur en de intensivering van industrie en landbouw zorgen voor een sterke versnippering. In onze beperkte open ruimte moet het leefgebied van wilde planten en dieren vaak wijken voor andere functies. Veel soorten hebben zich noodgedwongen …

Read more
dwergbiezenverbond

dwergbiezenverbond bij privé-eigenaar Tijdens inventarisaties van een landgoed bij een privé-eigenaar in de Antwerpse Kempen werden enkele soorten gevonden van het Dwergbiezenverbond. Dit zijn kort levende poiniersgemeenschap op kale vochtige grond. De vegetatie bestaat grotendeels uit planten die jaarlijks opnieuw uit zaad voortkomen, maar enkel wanneer de condities gunstig zijn. Dit kunnen zowel natuurlijke standplaatsen …

Read more
Hoogstamboomgaarden Haspengouw en Voeren

hoogstamboomgaarden: hoe halen we het beste uit ons landschap? Het landschap waar we met z’n allen in vertoeven, ons verplaatsen, wonen en werken is het resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. Het is een spiegel naar het verleden en soms zeker het bewaren waard. Een schoolvoorbeeld hiervan zijn de hoogstamboomgaarden die een …

Read more

PASSende beoordeling en verscherpte natuurtoets Vergunningsplichtige projecten in de buurt van de beschermde natuurgebieden (Natura-2000 en VEN-gebieden) kunnen niet vergund worden wanneer zij een significant negatief effect hebben op Natura-2000 gebieden of onvermijdbare en onherstelbare schade berokkenen aan VEN-gebieden. Maar hoe gaat u dit na? En kan uw project alsnog vergund worden? Detailonderzoek om impact …

Read more

natuurbeheerplan type 4 private eigenaar Sinds de invoering van het natuurbeheerplan, komen ook private eigenaars in aanmerking voor de erkenning van een natuurreservaat. Landmax had de primeur om voor de allereerste keer in Vlaanderen dit natuurbeheerplantype te mogen opstellen voor een domein dat volledig in handen is van een private eigenaar. Duurzaam beheer en continuïteit …

Read more

groenbeheerplannen voor kanalen Vorige jaar maakte Landmax in opdracht van de Vlaamse Waterweg reeds groenbeheerplannen op voor de kanalen van regio oost, waaronder het Albertkanaal. Afgelopen jaar waren de kanalen van regio centraal aan de beurt, waaronder het Zeekanaal, Netekanaal, kanaal Leuven-Dijle, kanaal naar Charleroi en de Boven-Zenne, samen goed voor meer dan 200 km …

Read more

AANPLANTINGEN op grote schaal van klimaatbestendige bossen De impact van de veranderende klimaatomstandigheden is in de laatste jaren ook in onze Vlaamse bossen onmiskenbaar duidelijk geworden. Vele Fijnsparbestanden werden aangetast door de bastkever letterzetter en er zat niets anders op dan over te gaan tot volledige eindkap. In de voorbije wintermaanden werden hiervan 24 hectare …

Read more
Page 2 of 5 12345